Paelsteenpanne

Sinds eind 1991 beheert Natuurpunt Middenkust de Paelsteenpanne, een gebied van zowat 10 ha aan de voet van het imposante Spanjaardduin. Het kalkrijk gebied bestaat hoofdzakelijk uit duindoornstruweel afgewisseld met graslandjes en mosduin. Tegen de zeereepduinen is een depressie uitgestoven, die in de winter vaak onder water staat en die nog volop in evolutie is. In het gebied liggen ook nog twee verlande poelen.

We vinden in de Paelsteenpanne een rijke flora en fauna. In de zeereepduinen groeit de zeldzame zeewinde tussen het alomtegenwoordige helmgras. In de depressie vinden we onder meer waterpunge, echt en fraai duizendguldenkruid. We waken erover dat dit duingrasland jaarlijks tijdig gemaaid wordt. In 2003 konden daardoor een 40-tal rietorchissen bloeien. Op de hellingen staan kleine veldjes muurpeper en hier en daar wat duinviooltjes. In het omvangrijke duindoornstruweel broedt sinds kort opnieuw de sprinkhaanvanger, naast andere vogels zoals ransuil, fitis, braamsluiper, grasmus, nachtegaal, kneu en roodborsttapuit.

Op de graslandjes groeit het kleine maar fijne duinsterretjesmos alsook verschillende soorten korstmossen. Op de zuidhelling, die meer ontkalkt is, vinden we gaspeldoorn terug. Ook dagvlinders vinden hun gading in de Paelsteenpanne: icarusblauwtje, bruin blauwtje, zwartspriet- en geelsprietdikkopje, maar ook minder algemene soorten als heivlinder en kleine parelmoervlinder.

Het beheer bestaat hoofdzakelijk in het intomen van de steeds verder oprukkende agressieve duindoorn, het maaien van een deel van de graslandjes en het herstellen van de poelen.

Hoe bereiken

De Paelsteenpanne ligt langs de Koninklijke Baan ter hoogte van strandpost 6 "De Duinpan".

Met het openbaar vervoer
Neem de kusttram tot aan de halte Bredene Renbaan.

 DIENST VOOR TOERISME

Kapelstraat 76 - 8450 Bredene
T. 059 56 19 70 - F. 059 56 19 69
E. toerisme@bredene.be

BLIJF OP DE HOOGTE

Nature Nature Nature